Anna Wysocka, Obiekty

Dyrektor

Muzeum Ziemi Chełmińskiej

serdecznie zaprasza

na otwarcie wystawy czasowej

Anna Wysocka, OBIEKTY,

które odbędzie się

dnia 28 czerwca 2018 roku

o godz. 18.00

w Sali Mieszczańskiej Ratusza