Ceny biletów

CENY BILETÓW od dnia 1 stycznia 2019 r.:

 

5 zł - bilet normalny

  3 zł - bilet ulgowy

 

Dla grup zorganizowanych (osoby dorosłe) powyżej 25 osób cena biletu wynosi 3 zł.

5 zł - bilet uprawniający do fotografowania

3 zł - bilet wstępu do Baszty Prochowej

(w soboty w sezonie turystycznym od 1 czerwca do 30 września w godz. 10.30 - 13.00.

W pozostałym okresie po uprzednim zgłoszeniu w Ratuszu).

15 zł - usługa przewodnicka po muzeum dla grupy ok. 25 - 30 osób.

Grupy większe, ze względu na niewielkie sale ekspozycyjne, dzielone są na połowę.

 

Dniem bezpłatnym dla zwiedzających Muzeum Ziemi Chełmińskiej jest czwartek.

 

Osoby uprawnione do korzystanie z biletu ulgowego za okazaniem stosownej legitymacji:

 

1. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz studenci do 26 roku życia.

2. Osoby odznaczone odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową „Zasłużony Działacz Kultury”. 3. Osoby odznaczone honorową odznaką „Zasłużony Przewodnik PTTK”.

4. Młodzież legitymująca się Kartę Euro 26.

5. Emeryci i renciści za okazaniem legitymacji emeryta lub rencisty.

6. Posiadacze Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (rodzice; dzieci korzystają z ulg przewidzianych regulaminem MZCH)

 

Osoby uprawnione do bezpłatnego wstępu do muzeum na podstawie stosownych dokumentów:

1. Dzieci do lat 7.

2. Opiekunowie zorganizowanych grup młodzieży, korzystający z usługi przewodnickiej po muzeum.

3. Członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS).

4. Pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów.

5. Osoby odznaczone Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" oraz osoby, które zostały wyróżnione tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej".

6. Posiadacze Kart Dużej Rodziny wystawionej przez MOPS Chełmno.