IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dawna medycyna i weterynaria”

KOMUNIKAT I

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego po raz czwarty zapraszamy do przepięknego Chełmna nad Wisłą na IV Międzynarodową Konferencję Naukową „Dawna medycyna i weterynaria”, która odbędzie się w dniach 8 - 10 maja 2013 r.

 

Wiodącym tematem konferencji

będzie szeroko pojęte

 

„Ś R O D O W I S K O”

 

Wzorem poprzednich konferencji przewidujemy przedstawianie prac dotyczących szeroko pojętej historii medycyny i weterynarii wraz z dziedzinami pokrewnymi i związanymi pośrednio (ochrona środowiska, kultura, religia itp.) Jakkolwiek graniczną datą dla publikowanej tematyki prac jest koniec lat czterdziestych ubiegłego stulecia, organizatorzy będą przyjmować również prace łączące historię ze współczesnością.

 

Głównym celem Konferencji jest przybliżenie i przedstawienie szeroko pojętego środowiska, jako elementu wpływającego na zdrowie i życie człowieka oraz zwierząt, a także wpływu człowieka i zwierząt na środowisko. Podobnie jak w latach ubiegłych zachęcamy do prezentowania wszelkich prac związanych z historią medycyny i weterynarii, również tych o problematyce niezwiązanej z tematem wiodącym.

 

Wybór miejsca Konferencji dotychczasowym uczestnikom jest zrozumiały. Wszyscy inni podzielą decyzje organizatorów po odwiedzeniu Chełmna - serdecznie zapraszamy. Spotkanie w tym malowniczym mieście nad Wisłą pozwoli dodatkowo na zapoznanie się z materialnymi pamiątkami naszej kultury oraz poznanie nowych miejsc i ludzi. Pozwoli też spędzić miłe chwile z dala od codziennego zgiełku wielkich ośrodków miejskich i naukowych.

 

Komitet Organizacyjny planuje wydanie, przed rozpoczęciem Konferencji, nadesłanych przez uczestników prac w formie monografii (z numerem ISBN). Publikacja będzie punktowana zgodnie z kryteriami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - zostanie wręczona uczestnikom podczas trwania Konferencji.

Zachęcamy do osobistego prezentowania prac podczas sesji konferencyjnych oraz do wymiany poglądów podczas dyskusji.

 

Organizatorzy podczas poprzedniej Konferencji do opłaty za uczestnictwo dołączyli należność za noclegi. Niestety, to udogodnienie spowodowało utratę części funduszy. Nie każdy z uczestników korzystał z noclegów, a opłacono je wszystkim. Aby obniżyć koszty uczestnictwa w Konferencji do niezbędnego minimum nie będziemy rezerwować miejsc noclegowych. Przyszłoroczna konferencja będzie obsługiwana przez jedną firmę logistyczną, a główną bazą noclegową będzie Hotel Centralny w Chełmnie. Rezerwacje noclegów dokonane do 31 stycznia 2013 r. będą objęte promocyjną zniżką. Po tym terminie zniżka może nie być uwzględniana.

 

Chełmno nie jest dużym miastem. Odległości między hotelami i miejscem obrad nie są duże. Możliwe jest indywidualne rezerwowanie miejsc noclegowych w podanych hotelach:

 

Hotel „Centralny” odległy od miejsca obrad ok. 1 km

– tel. 56 686 0212, 86-200 Chełmno, Dworcowa 23, www.hotelcentralny.pl

Pokoje 1, 2 i 4 osobowe;

 

Hotelik „Diada” odległy od miejsca obrad ok. 0,5 km

– tel. 56 676 20 30, 86-200 Chełmno, ul. Podmurna 3, www.hotelik.info

Pokoje 1, 2, 3 osobowe;

Hotel „Karczma Chełmińska” odległy od miejsca obrad o 200 m

- tel. 56 6790605, 6790606 86-200, Chełmno, ul. 22 Stycznia 1b,

www.karczmachelminska.pl

Pokoje 1, 2, 3, 4 osobowe;

 

Hotel w ECWM nad Jeziorem Starogrodzkim odległy od miejsca obrad ok. 3 km

- tel 56 6970230, 86-200 Chełmno, ul. gen. Jastrzębskiego 5,

www.ecwm-chelmno.pl

Pokoje 1, 2, 3, 4 osobowe.

 

Wymogi edytorskie do monografii

 

Prace do monografii prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres Konferencji. Układ prac: tytuł (duże litery), autorzy (pełne imiona i nazwiska), miejsca pracy (afiliacja), e-mail pierwszego autora – tekst wyśrodkowany. Tekst pracy proszę przesłać bez żadnych wyróżnień i zabiegów edytorskich – w ten sposób pomożecie Państwo w redagowaniu publikacji. Układ pracy - streszczenie (maksymalnie 250 znaków), treść pracy, piśmiennictwo.

Wymogi techniczne publikacji: maksymalnie 40 000 znaków, format A4, czcionka „Times New Roman” nr 12, odstęp 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm. Ryciny proszę dołączyć w oddzielnych plikach, w formacie jpg, a podpisy do nich na końcu pracy.

 

W ramach opłaty konferencyjnej każdy z uczestników może zamieścić dwie prace. Kolejna publikacja, lub praca o większej objętości, wymaga uiszczenia opłaty dodatkowej. Opłata za kolorową rycinę (np. fotografię) zamieszczoną w pracy wynosi 50 PLN. Wysokość opłat dodatkowych w przypadku więcej niż dwóch publikacji i o większej objętości należy ustalić indywidualnie z komitetem organizacyjnym.

 

Informacje o Konferencji będą wkrótce dostępne na stronach Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, Collegium Medicum UMK w Toruniu oraz oficjalnej stronie miasta Chełmna.

Adresy i numery telefonów konferencji:

 

Muzeum Ziemi Chełmińskiej (Ratusz), 86-200 Chełmno, ul. Rynek 28

Tel. sekretariatu             56 686 16 41

Tel. kom.                     609 299 824

E-mail              Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ważne daty i informacje:

 

DO 15 MARCA 2013 R. 

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ PRZEDŁUŻONY

- nadesłanie zgłoszeń uczestnictwa w konferencji,

- dokonanie opłaty za uczestnictwo w konferencji:

uczestnicy                                  300 PLN

osoby towarzyszące                100 PLN

 

Do 15 marca 2013 r.

- nadesłanie prac w pełnej wersji.

 

Do 30 kwietnia 2013 r.

- dokonanie ostatecznej opłaty za uczestnictwo 500 PLN

 

Opłata konferencyjna obejmuje koszt uczestnictwa, materiały zjazdowe, wyżywienie,

spotkanie integracyjne „na ostro” wraz z impulsem kulinarnym, zwiedzanie miasta z przewodnikiem.

 

Opłata zawiera również koszt wydania monografii.

  

Kontakty:

 

Sekretarz:

mgr Anna Soborska-Zielińska, tel. 56-686 16 41

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

 

płk rez. dr n. wet. Mariusz Z. Felsmann, tel. kom. 609 299 824

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

 

prof. dr hab. Józef Szarek, tel. 89-523 32 52

 

 

E-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Wpłat należy dokonywać na konto:

 

Fundacja Muzeum Ziemi Chełmińskiej

Nr konta – 62 9486 0005 0000 0967 2000 0003

Koniecznie z dopiskiem „Dawna medycyna i weterynaria”

 

Ważna informacja dla wpłacających:

proszę o podawanie na dowodach wpłaty tych samych danych jakie chcieliby Państwo otrzymać na rachunkach. Ze względów formalno-rachunkowych, nie ma możliwości otrzymywania rachunków z innymi danymi.

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„DAWNA MEDYCYNA I WETERYNARIA”

- Środowisko –

8-10 maja 2013 r. Chełmno

Organizator

Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie

Współorganizatorzy

Zakład Teorii Pielęgniarstwa Katedry Pielegniarstwa i Położnictwa

Wydziału Nauk o Zdrowiu,

Collegium Medicum w Bydgoszczy

UMK w Toruniu

Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej
i Administracji

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
UWM w Olsztynie

Krajowa Rada Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

w Warszawie

Rada Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Rada Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„DAWNA MEDYCYNA I WETERYNARIA”

- Środowisko –

8-10 maja 2013 r. Chełmno

Komitet Honorowy

Przewodniczący

Jego Magnificencja Rektor

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Prof. dr hab. Ryszard Górecki

Członkowie

Jego Magnificencja Rektor

Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie

The Rector of

Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj 

Prof. dr hab. Wasyl Hunchak

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum w Bydgoszczy

UMK w Toruniu

Prof. dr hab. Kornela Kędzora-Kornatowska

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Prof. dr hab. Andrzej Koncicki

Prezes Krajowej Rady Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Dr Jacek Łukaszewicz

Prezes  Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Dr hab. Krzysztof Anusz

Prezes  Rady Bydgoskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Dr Konstanty Klusek

Starosta Powiatu Chełmińskiego

Wojciech Bińczyk

Burmistrz Miasta Chełmna

Mariusz Kędzierski

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„DAWNA MEDYCYNA I WETERYNARIA”

- Środowisko –

08-10 maja 2013 r. Chełmno

Komitet Naukowy

Przewodniczący

Prof. dr hab. Józef Szarek  – UWM w Olsztynie,

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Członkowie

Prof. dr hab. Andryej FelchnerUH-P

Jana Kochawnowskiego w Kielcach,

Filia w Piorkowie Trybunalskim

Prof. dr hab. Antoni Gamota – Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Ukraina

Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj, Faculty Of Veterinary Medicine, Ukraine

Prof. dr hab. Kornela Kędzora-Kornatowska – UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy,

Wydział Nauk o Zdrowiu

Prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński – SGGW w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Prof. dr hab. Roman Ossowski – UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Wydział Nauk o Zdrowiu

Prof. dr hab. Norbert Pospieszny  – Zarząd Główny PTNW,

Kierownik Sekcji Historii Medycyny Weterynaryjnej

Prof. dr hab. Tadeusz Rotkiewicz – UWM w Olsztynie,

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Prof. dr hab. Paweł Sysa – SGGW w Warszawie,

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Prof. dr hab. Marek Zieliński. – UKW w Bydgoszczy,

Wydział Humanistyczny

Doc. dr hab. Martina Cichá  – Uniwersytet Tomasza Baty w Zlinie, Wydział Humanistyczny, Czechy

Tomas Bata University in Zlín, The Faculty of Humanities, Czech Republic

Dr hab. n. hum. Walentyna K. Korpalska – UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy,

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dr n. med. Mirosława Felsmann – UMK w Toruniu,  Collegium Medicum w Bydgoszczy, Wydział Nauk o Zdrowiu

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„DAWNA MEDYCYNA I WETERYNARIA” 

- Środowisko – 

08-10 maja 2013 r. Chełmno

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący

Płk rez. dr n. wet. Mariusz Z. Felsmann - UWM w Olsztynie, Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji

Zastępcy Przewodniczącego

Dr n. med. Mirosława Felsmann UMK w Toruniu,  Collegium Medicum w Bydgoszczy, Wydział Nauk o Zdrowiu

Mgr Ewa Gerka - Dyrektor Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie

Członkowie

Doc. dr hab. Martina Cichá  – Uniwersytet Tomasza Baty w Zlinie, Wydział Humanistyczny, Czechy

Tomas Bata University in Zlín, The Faculty of Humanities, Czech Republic

Dr hab. n. hum. Walentyna K. KorpalskaUMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy,

Wydział Nauk o Zdrowiu

Doc. dr hab. Ałła Wynjarska – Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie (Ukraina), Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj, Faculty Of Veterinary Medicine, Ukraine

Dr n. wet. Izabella Babińska - UWM w Olsztynie,

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Dr n. wet. Jan Wiśniewski - SGGW w Warszawie,

Wydział Medycyny Weterynarynaryjnej

Sekretarz

Mgr Anna Soborska-Zielińska - Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie