IV Warsztaty dla Przewodników

IV Warsztaty dla Przewodników w Chełmnie

Dnia 18 września 2010 odbyły się w Chełmnie IV Warsztaty Szkoleniowe dla Przewodników. Pomysłodawcą organizowania corocznych spotkań jest Anna Grzeszna – Kozikowska – prezes miejscowego Koła Przewodników PTTK. Pierwsze Warsztaty odbyły się wiosną 2007 roku. Wówczas to do Chełmna przybyła grupka przewodników z Torunia. Każde z Warsztatów prezentuje inne elementy grodu. Pierwsze dwa spotkania miały na celu pokazanie praktycznych tajników oprowadzania po mieście. Hasłem przewodnim III Warsztatów były: „Uroki chełmińskiego gotyku”, a w roku obecnym: „Początki Chełmna z okazji 777 rocznicy lokacji miasta”. Do Chełmna przyjechało 21 osób z Torunia, Grudziądza, Świecia i Bydgoszczy. Głównym celem corocznych spotkań jest pokazanie przewodnikom mającym uprawnienia terenowe po Województwie Kujawsko – Pomorskim piękna Chełmna oraz podzielenie się wiedzą praktyczną z zakresu przewodnictwa. Część oficjalna Warsztatów odbyła się w Ratuszu. Przybyłych gości przywitała Dyrektor Muzeum Ziemi Chełmińskiej Pani Ewa Gerka. Słowo wstępne, a także historię ruchu przewodnickiego w Chełmnie przedstawiała Prezes Koła Przewodników PTTK Anna Grzeszna – Kozikowska. Minutą ciszy goście upamiętnili pamięć nieżyjących już starszych kolegów. Następnie przewodnicy zapoznali się z ekspozycją muzealną oraz dziejami Ratusza.
Nowym elementem Warsztatów była wyprawa do Kałusa i Starogrodu. Tu przewodnicy zapoznali się z początkowymi dziejami Chełmna. Udali się na Górę św. Wawrzyńca, a następnie na Wzgórze Zamkowe, do kościoła św. Barbary w Starogrodzie oraz Parku Miniatur Zamków Krzyżackich nad Jeziorem Starogrodzkim.
Kolejnymi punktami spotkania były chełmińskie kościoły. Przewodnicy zwiedzili kościół św. Ducha, Farę, kościół pofranciszkański, zespół klasztorny, kościół podominikański oraz Bramę Grudziądzką. Ponadto dowiedzieli się wielu ciekawych informacji na temat chełmińskiego cmentarza, murów obronnych i Akademii Chełmińskiej.
IV Warsztaty Szkoleniowe dla Przewodników w Chełmnie poprowadzili członkowie Zarządu chełmińskiego Koła kol. Anna Grzeszna – Kozikowska i Władysław Flieger. Całość zakończono tradycyjną kawą.
Dzięki uprzejmości Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Muzeum Ziemi Chełmińskiej oraz Lokalnych Grup Działania „Zakole Dolnej Wisły” i „Terra Vistula Culmensis” przewodnicy otrzymali pakiet promocyjny z literaturą na temat dziejów Chełmna i regionu.
Spotkania w Chełmnie mają również wymiar towarzyski. Przybyli na Warsztaty przewodnicy wymieniają się literaturą, dzielą wiadomościami na temat terenów po których oprowadzają jak również odświeżają kontakty z dawno niewidzianymi kolegami. Kolejne Warsztaty Szkoleniowe dla Przewodników w Chełmnie z Województwa Kujawsko – Pomorskiego już za rok.


Uczestnicy IV Warsztatów (fot.A.G.-K.)


Przed kościołem w Starogrodzie (fot.A.G.-K.)


W Parku Miniatur Zamków Krzyżackich nad Jeziorem Starogrodzkim (fot.A.G.-K.)


W Kałdusie przed jednym ze stanowisk archeologicznych (fot.A.G.-K.)


Wędrując po Chełmnie (fot.A.G.-K.)


Na Górze Zamkowej w Starogrodzie (fot.A.G.-K.)